Miot K – 07.2020

Pierwszy raz w naszej hodowli mamy jedynaczkę Klarę.